Información

El tràfic de les autopistes del mar del Port de Barcelona creix un 20% fins al mes de setembre

Información
Diario Marítimo ; 15 Octubre 2015

Durant els 9 primers mesos de l’any els serveis de short sea shipping han transportat més de 100.000 unitats de transport intermodal (UTI)

El volum de mercaderies transportades per les autopistes del mar del Port de Barcelona ha crescut un 20% entre els mesos de gener i setembre, amb un total de 100.666 UTIs (una unitat de transport intermodal equival a un camió, plataforma o remolc). Aquest resultat implica que, en el que portem d’any, les línies de transport marítim de curta distància del Port han aconseguit desviar més de 100.000 camions de les carreteres al mode marítim, més sostenible pel que fa als costos i al medi ambient.

El principal volum d’aquest tràfic (més de 99.000 UTIs) s’ha registrat en els serveis que connecten la capital catalana amb diverses destinacions d’Itàlia (en concret, amb Gènova, Civitavecchia, Livorno, Savona i Porto Torres). La resta (1.570 UTIs) correspon als intercanvis de

short sea shipping (SSS) entre la capital catalana i el nord d’Àfrica, principalment amb Tànger (Marroc).

L’expansió que està registrant Barcelona en les autopistes del mar es deu, en bona part, a l’increment de destinacions i freqüències de serveis per part dels operadors. Aquesta versatilitat d’oferta facilita que els carregadors facin servir el port català com a

hub de distribució de les seves mercaderies a la Mediterrània, a més de contribuir a treure tràfic pesant d’unes vies de comunicació altament congestionades, com són les carreteres que enllacen Catalunya amb Itàlia.

Impuls dels contenidors d’importació i exportació

El tràfic total del Port de Barcelona, que inclou totes les modalitats de càrrega, s’ha mantingut estable durant els primers 9 mesos de l’any, amb 34,9 milions de tones. Els contenidors, un dels tràfics estratègics del Port, han crescut un 4% fins assolir els 1,4 milions de TEU (un TEU equival a un contenidor de 20 peus). Destaca l’impuls del comerç exterior: les importacions de càrrega contenitzada creixen a un ritme del 10% i les exportacions ho fan al 9%. Així, durant els 9 primers mesos de l’any el Port de Barcelona ha rebut 366.083 TEU d’importació, mentre que ha canalitzat 480.314 TEU d’exportació de tota la seva zona d’influència cap a destinacions molt diverses.

Entre els països origen de les importacions que arriben al Port de Barcelona destaca el dinamisme de diferents economies asiàtiques, que han incrementat significativament l’enviament de mercaderies a l’enclavament català, com ara la Xina (+14%), Corea del Sud (+77%), l’Índia (+15%); Bangla Desh (+26%) i el Japó (+16%). D’altra banda, els contenidors d’exportació han crescut de manera rellevant a països com la Xina (+31%), Estats Units (+31%), el Marroc (+22%) o Mèxic (+17%).

El tràfic de vehicles manté la tendència alcista dels darrers mesos, amb un increment del 18% entre gener i setembre. Durant aquest període, el Port de Barcelona ha transportat prop de 633.000 automòbils, la gran majoria (548.426 unitats) de comerç exterior. Si bé el principal volum correspon

als vehicles d’exportació (327.809 unitats, amb un increment del 4%), és la importació la que ha experimentat un increment més contundent (+41%), tot superant les 125.000 unitats.

Pel que fa als granels líquids, el Port de Barcelona ha transportat més de 9 milions de tones fins al mes de setembre, xifra que suposa una reducció del 9% respecte a l’any passat. Malgrat el retrocés de productes concrets com el gasoli o els biocombustibles, altres mercaderies han tingut un excel·lent comportament, com ara la gasolina (+47%).

Durant els 9 primers mesos de l’any el Port de Barcelona ha rebut 2,9 milions de passatgers (+5,5%), dels quals 1,9 milions han estat creueristes (+5%) i 1 milió correspon als viatgers de ferris, que han crescut un 6%. En aquest darrer apartat destaca l’increment del cabotatge amb les Illes Balears, un 7% superior al de l’any passat.

{jcomments on}