Información

La terminal BEST obté una pròrroga de 15 anys del termini de concessió en base a la inversió total de 580 MEUR

Información
Diario Marítimo ; 23 Septiembre 2015

El Consell d’Administració del Port ha aprovat l’atorgament d’una pròrroga de 15 anys del termini de concessió de la terminal BEST, que es va aprovar inicialment per un període de 30 anys. La pròrroga es farà efectiva l’endemà de l’acabament del termini inicial, sempre que s’hagin fet les inversions corresponents.

Cal recordar que amb el nou marc legislatiu el termini màxim de les noves concessions portuàries ha passat de 35 a 50 anys per tal d’harmonitzar els ports de l’Estat espanyol en matèria concessional amb la resta d’enclavaments europeus. Aquest nou marc s’ajusta millor als projectes que requereixen importants inversions inicials, tenen més risc i necessiten més temps per a la seva amortització. De fet, una característica principal de les terminals automatitzades és la important inversió inicial enfront de les terminals tradicionals manuals.

La sol·licitud de pròrroga de Terminal Catalunya, SAU (TERCAT), la companyia que gestiona la terminal que pertany al grup Hutchison, es fonamentava en les inversions previstes en el projecte d’explotació de la terminal aprovat el desembre de 2008, que superaven en més de 120 milions d’euros les del projecte inicial de 2006 (pel qual l’empresa va guanyar el concurs públic per gestionar la instal·lació).

Aquestes inversions es concreten en l’automatització de tota la terminal prevista en el projecte de 2008, que incrementava la inversió per les grues d’apilament automàtic de contenidors (ASC, de l’anglès Automated Stacking Cranes) i la decisió d’adquirir 8 grues noves. La petició de TERCAT compleix tots els requisits que la llei estableix per a l’atorgament d’una pròrroga: millora de la productivitat, qualitat ambiental i eficiència energètica i la introducció de noves tecnologies o processos que millorin la seva competitivitat.

La inversió xinesa més gran de l’Estat espanyol

La inversió total de BEST (de 580 MEUR) ha permès situar el Port de Barcelona al nivell dels grans ports del Nord d’Europa on hi ha terminals automatitzades, com ara Rotterdam o Hamburg. No existeix cap terminal d’aquestes característiques i dimensions a tota la Mediterrània. Es tracta de la inversió xinesa més important mai feta a l’Estat espanyol.

Pórtico de Mar obté una pròrroga de 5 anys per gestionar Palau de Mar

El Consell d’Administració del Port ha acordat avui prorrogar en 5 anys la concessió de Pórtico de Mar, SA per gestionar l’edifici de Palau de Mar. Així mateix, s’ha autoritzat a la companyia a reformar part de l’edifici amb l’objectiu d’implantar un conjunt d’empreses de l’àmbit digital i tecnològic. La inversió permetrà rehabilitar el soterrani i les plantes primera, segona i tercera.

Pórtico de Mar va obtenir l’any 1989 la concessió per un període de 30 anys, que finalitza el 2019. Tanmateix, aquest termini no és suficient per amortitzar la inversió que ara es planteja, per la qual cosa l’empresa ha sol·licitat una ampliació del termini de concessió. Amb la pròrroga aprovada avui, la concessió serà vigent fins al 2024.

El Port de Barcelona invertirà 4 MEUR en la contractació del servei de manteniment i desenvolupament d’aplicacions informàtiques

El Port de Barcelona ha acordat iniciar el procés de contractació del servei de manteniment i desenvolupament d’una sèrie d’aplicacions informàtiques en tecnologies web, .net, Visual basic, Java, Lotus Notes i coordinació de proveïdors de paquets de software. El projecte té un pressupost total de 4 milions d’euros per un termini de 6 anys, dels quals els tres primers corresponen a la prestació del servei i els 3 següents a possibles pròrrogues anuals.

Altres acords

En el Consell d’Administració també ha pres possessió Janet Sanz, quarta tinent d’alcalde de Barcelona, com a representant de l’Ajuntament de Barcelona en substitució d’Antoni Vives. També s’ha aprovat el nomenament de Josep Manuel Basañez (representant de la Cambra de Comerç de Barcelona) com a nou vicepresident.{jcomments on}