Conservas

El Juzgado Mercantil de Pontevedra ha dictado sentencia por la que condena a la conservera Javimar por el uso de las menciones "de las Rías Gallegas", "fabricado en Galicia" y "envasado en Galicia" en sus conservas, sin estar amparadas por la Denominación de Origen Protegida Mexillón de Galicia. La sentencia considera que se ha producido una vulneración de la normativa de la DOP y que este tipo de práctica incurre en competencia desleal.

1436521431voceiros webRepresentantes de todos os grupos políticos con presenza na corporación veñen de manter unha xuntanza na que estudaron a proposta para concederlle a Medalla de Ouro do Concello a Conservas Calvo polo seu labor continuado ao longo dos seus 75 anos de vida a prol do mundo do deporte e da cultura, así como polo seu labor social, en constante colaboración coa administración local e co tecido asociativo de Carballo.

 
A primeira conserveira conserveira galega, Jealsa, levou o seu proceso de internacionalización até unha sofisticada praza financeira. Trátase de Curaçao, que forma parte das antigas Antillas Holandesas, e está considerada como unha emerxente praza off shore en pleno Caribe para as grandes empresas europeas. Jesalsa, a través da súa corporación empresarial, creada o ano pasado, puxo a pica en Curaçao a través de dúas socieades, unha de carteira e outra de comercialización de túnidos, mediante as cales controla negocios en Latinoamérica.